Prof. Dr. İbrahim ERDAL
Prof. Dr. İbrahim ERDAL
Osmanlı’nın Başkenti İstanbul’un İşgaline...
Vatan ve milletin bekası durumunda hassasiyetiyle bilinen Anamur; Mustafa Kemal Atataürk'ün Türk'ün bağımsızlık ruhunu ifade etmek için 'Toroslarda bir Yörük çadırının dumanı tütüyorsa umudunuzu kaybetmeyiniz” sözüyle...
Osmanlı’nın Başkenti İstanbul’un İşgaline...
Vatan ve milletin bekası durumunda hassasiyetiyle bilinen Anamur; Mustafa Kemal Atataürk'ün Türk'ün bağımsızlık ruhunu ifade etmek için 'Toroslarda bir Yörük çadırında dumanı tütüyorsa umudunuzu kaybetmeyiniz” sözüyle...
(Devrimci) Sol Düşünce ve...
1968 kuşağının öncü liderleri Türkiye'de devrimin nasıl geleceği üzerine yaptığı tartışmalarda Mahir Çayan ve arkadaşları Latin Amerika'daki silahlı mücadele sürecinden etkilenmişler, Türkiye'de de böyle bir silahlı...
Türk Siyasetinin Koalisyon Karinesi
Türkiye, çok partili siyasi hayata geçişinden bu yana yaşadığı koalisyon tecrübeleri toplumsal bellekte kekremsi bir tat bırakmıştır. Her ne kadar siyasi partiler seçimlere kendi aralarında koalisyon yaparak girebilme becerisini göstermişler...
Türk Siyasetinde “Tek Parti...
1908 yılında kısmen de olsa örgütlenerek başladığımız oy verme alışkanlığımız bugünlere kadar maalesef değişmeden gelmiştir. Türk siyasi geleneğinde örgütlenme veya muhalif olma geleneği kişilere endeksli bir yapıya oturduğu için...
1950’den 2015’e Siyasi Partilerin...
Tek Parti CHP'si döneminde İkinci Dünya Savaşı sürecinde ortaya çıkan yokluk, sefalet, askere almanın getirdiği aşırı mali yük vatandaşlarda hükümete karşı bir tepkinin oluşmasına sebep olmuştur. Bunun yanında ideolojik yapılanmanın...
Seçimler, Endişeler ve Tarih
Ülkemiz seçim sürecine girerken siyasi partiler de seçim beyannamelerini açıkladılar. Hemen hemen bütün siyasi partilerin ortak vaadi ekonomi ve eşit gelir dağılımı üzerinedir. Elbette ki 'geçim kaygısı” seçmen kararını etkileyen...
I.TBMM’de Bir Anamurlu Mebus;...
İstanbul'un işgalinden sonra Mehmet Alim (Naim) Efendi 23 Nisan 1920 de toplanan Büyük Millet Meclisinde İçel mebusluğu yapmıştır. I. Türkiye Büyük Millet Meclisinde İçel Milletvekili olan Naim Efendi Silifke'de Dava Vekilliği yaptığı...
24 Nisan’dan 15 Şubata…....
Yunan isyanından sonra Osmanlı Bürokrasisinde, sanatında, sosyal hayatında ve ekonomisinde önemli yerlere gelen Ermeniler 1863 yılında ulusal meclislerine kavuşmuştur. Müslümanlar Hacca giderken ailelerini emanet edecek kadar onlara güvenmiş...
Çanakkale Zaferini Tersten Okumak!...
Türk milletinin tarihi, Ergenekon'dan Çanakkale'ye hatta Kıbrıs harekâtına kadar zor zamanlarda ortaya koyduğu feraset, cesaret ve zafer kıssalarıyla bezelidir. Her olayda millet bir çıkış yolu bulmuş ama bunun için en ağır bedelleri...
Çanakkale Cephesinde Anamurlu Şehitler
Tarihin en önemli dönüm noktalarından birisi olan hem uzaklarda bir ulusun hem de Anadolu'da bir milletin bağımsızlık mücadelesinin kıvılcımının atıldığı yerdir Çanakkale cephesi! Birlik ve bütünlüğümüzün bir nişanesi olarak...
banner12