Belediye Meclisi Belediye Başkanı Durmuş Deniz Başkanlığında  Yarın İlk Kez Toplanacak

İlk Yayın: 7 Nisan 2024 – Güncelleme: 7 Nisan 2024 15:00

MHA – Anamur Belediye Meclisi 31 Mart Seçimlerinin ardından yarın Belediye Başkanı Durmuş Deniz Başkanlığında ilk kez toplanacak. 
Açılış konuşması, İstiklal Marşı ve Saygı duruşunun ardından Nisan Ayında yapılması zaruri olan ve ertelenmesi mümkün olmayan ve diğer konular gündeme alınarak  oluşturulan yeni meclis tarafından görüşülecek. 
Mahalli Idareler Seçiminden sonra iki yıllığına kendi üyeleri arasından ve gizli oyla ikisi yedek en az dört kâtip üyenin seçimi ve iki yıllığına kendi üyeleri arasından ve gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekillerinin seçimi yapılacak. 
Yarın yapılacak Meclis toplantısında görüşülecek ve üye seçimlerinin yapılacağı diğer maddeler şöyle. 
5-5393 sayılı kanunun 33. maddesinin (b) bendi ve meclis çalışma yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince kendi üyeleri arasından bir yıllığına görev yapacak 2 kişinin 1 yıllığına gizli oyla Encümen Üyesi seçimi.
6-5393 sayılı Belediye kanununun 24. ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 21. maddesi gereği süresi bir yıllığına en az üç en çok beş üyeden oluşan İmar Komisyonu üyesi seçimi.
7-5393 sayılı Belediye kanununun 24. ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 21. maddesi gereği süresi bir yıllığına en az üç en çok beş üyeden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi seçimi.
8- Kendi üyeleri arasından bir yıl süre için görev yapacak en az üç en fazla beş kişiden oluşan, Eğitim,
Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu üyelikleri seçiminin yapılması.
9- Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (METAB)’a mahalli idare birlikleri kanunu 8. maddesi gereği gizli oyla 1 asil 1 yedek üye seçimi.
10- Çukurova Belediyeler Birliğine mahalli idare birlikleri kanunu 8. Maddesi gereği gizli oyla 3 asil 1 yedek üyenin seçimi.
11- Katı Atık Birliğine mahalli idare birlikleri kanunu 8. Maddesi gereği gizli oyla 1 asil 1 yedek üyenin seçimi.
12- Tarihi Kentler Birliğine mahalli idare birlikleri kanunu 8. maddesi gereği gizli oyla, 1 asil lyedek üyenin seçimi.
13-5393 Sayılı kanunun 25. maddesi gereği 2023 yılı Denetim komisyonu raporunun okunması.
14-5393 Sayılı kanunun 56. maddesi gereği 2023 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi.
15- Seçim dolayısı ile eski Belediye Başkanı Hidayet KILINÇ’in Anamur Turizm, Inşaat, Tarım, Temizlik, Enerji ve Ticaret Limited Şirketinden müdürlük yetkisinin kaldırılarak yeni seçilen Belediye Başkanı Durmuş DENİZ’in aynı yetkilerle ve tam olarak atanması hususunda meclisce bir karar alınması.
16- Belediye Başkan yardımcıları ödeneğinin meclisce belirlenmesi.
17- Anamur belediye meclisi tarafından 10/10/2023 tarih ve 43 sayılı meclis kararı ile alınan gelir tarifesinde ilgi yazıya istinaden değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda 2024 yılı İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne ait gelir tarife cetvelinin mecliste görüşülmesi.
18-5393 Sayılı yasanın 76. Maddesi gereği Kent Konseyi kurulması konusunun meclisçe görüşülmesi.
Durmuş Deniz Belediye Başkanı

Kaynak: MHA

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam algılamasını kapatınız.