Elite Naturel’de bedelsiz sermaye artırımı

İlk Yayın: 11 Şubat 2023 – Güncelleme: 12 Şubat 2023 08:26

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

“Şirket yönetim kurulu üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde; 19.01.2023 tarih ve 2023/001 sayılı yönetim kurulu kararımızın iptal edilerek, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesi gereğince çıkarılmış sermayenin yükseltilmesi amacıyla; a) Şirketimizin 54.000.000,-TL çıkarılmış sermayesinin, 250.000.000,- TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, yüzde 140 oranında iç kaynaklardan artırılarak 129.600.000,-TL’ye çıkarılmasına, b) Artırılacak 75.600.000,-TL’lik sermayenin 40.600.000,-TL’lik kısmının, paylara ilişkin ihraç primlerinden, 35.000.000,-TL’lik kısmının geçmiş yıl karlarından karşılanmasına, c) Şirket sermayesinin yüzde 140 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, artırılan 75.600.000 TL’lik sermayeyi temsil edilen payların; tüm pay sahiplerine payları oranında Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinden dağıtılmasına, sermaye artırımında A Grubu nama yazılı paylar karşılığında 2.800.000,-TL nominal değerli A Grubu nama, B Grubu hamiline yazılı paylar karşılığında 72.800.000-TL nominal değerli B Gurubu hamiline paylar verilmesine, d) Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına, bunun için gerekli tüm evrakın hazırlanmasına ve söz konusu işlemlerinin yapılması konusunda genel müdürlüğünün yetkilendirilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam algılamasını kapatınız.